rabindranáth thákur - preklady

Moja pieseň

Táto moja pieseň,
sa ovinie vôkol teba,
svojou hudbou,
moje dieťa,
ako milujúce ramená lásky.
 
Táto moja pieseň,
sa dotkne tvojho čela,
ako bozk požehnania…
 
Keď si osamelá,
bude sedieť pri tvojom boku
a šepkať ti do uší;
A keď budeš v zástupoch ľudí,
ohradí ťa tichou neúčasťou.
 
Moja pieseň bude ako pár krídel
ku tvojim snom
a prenesie tvoje srdce,
na okraj nepoznaného.
 
Bude ako dôverná hviezda pred tebou,
keď sa temná noc
rozloží na tvojej ceste.
 
Moja pieseň bude spočívať
v zreničkách tvojich očí
a prenesie tvoj zrak,
do srdca všetkých vecí.
 
A keď môj hlas stíchne v zániku,
moja pieseň prehovorí
v tvojom žijúcom srdci.
 
“My song” – Rabindranath Tagore
rabindranáth thákur - preklady

Bez názvu

Hoci pomalo a ťarbavo

večer prichádza,

a zastavuje len gestom

tvoju pieseň;

Hoci si sám

na nekonečnej oblohe,

a tvoje telo je ukonané;

A v úzkosti vyslovuješ

tichú mantru,

ku horizontom, skrytým za závojom –

vtáča, Ó moje vtáča,

i keď sa zmráka,

neschovávaj svoje krídla.

 

Rabindranath Tagore

rabindranáth thákur - preklady

Pri brehu Veľkej Ľudskosti

Zobuď sa, moje srdce, na tejto požehnanej púti,

popri brehu mora Veľkej  Ľudskosti Indie!

Stojac tu, roztváram ramená a pozdravujem

Božskosť v Človeku,

V rytme, všetko objímajúc, s radosťou nepútaný, spievam Jeho Slávu.

Vrchy mĺknu v hlbokej meditácii,

údolia potrúsené lesmi a potokmi,

večné zazri tu doširoka, ako posvätnú zem,

pri brehu mora Veľkej  Ľudskosti Indie!

 

Nikto nepovie, po koľký krát mávajúc na rozlúčku, nesmierne vlny ľudstva,

v neustávajúcich prúdoch, z neznáma,

prišli sem

splynúť vo Veľké More!

Tu Árijci, ne-Árijci, Drávidi,

Číňania,

Sakásovia, Húni, Patánci, Mogulovia

v jedno telo, znejúc, boli spojení.

 

Dvere sa dnes na Západe otvorili,

prinášajúc dary, hľaď, prichádzajú –

všetci dávajú a vezmú si, premiesia sa,

pridružia, nikto neodíde sklesnutý,

od brehu mora Veľkej  Ľudskosti Indie!

 

Poďte, Ó Árijci, poďte, ne-Árijci,

Hindovia a Moslimovia-

poďte dnes, Ó Angličania, poďte,

ó poďte, Kresťania!

Poďte, Ó Brahmani, očistiac vašu myseľ

spojte ruky so všetkými-

poďte, Ó Utláčaní, nech je bremeno

každej hany navždy rozptýlené.

Ponáhľajte sa a príďte ku korunovácii Matky,

priaznivá nádoba, už bude naplnená,

posvätnou vodou, posvätenou dotykom všetkých,

pri brehu mora Veľkej  Ľudskosti Indie!

 

Výňatok z Bharat Tirtha (The Indian Pilgrimage) – Indické putovanie – Rabindranath Tagore

rabindranáth thákur - preklady

Kde myseľ je bez strachu

Kde myseľ je bez strachu a hlava sa drží vysoko,

kde poznanie je slobodné,

kde svet nie je rozdelený do úlomkov

lakomými múrmi vlastníctva,

kde slová vychádzajú z hĺbky pravdy,

kde neúnavné úsilie naťahuje svoje ruky ku dokonalosti,

kde číry prúd rozumu nestratil svoju cestu

v bezútešnom piesku púšte neživého návyku,

kde myseľ je vedená vpred Tebou,

do vždy rozširujúceho sa myslenia a skutkov,

do týchto nebies slobody, môj Otec, nech moja krajina sa prebudí.

  

“Where The Mind is Without a Fear” – Rabindranath Tagore

rabindranáth thákur - preklady

Príchod Človeka

Ten Veľký prichádza,

posielajúc chvenia cez  prach zeme.

Na nebesiach zvučia trubači,

vo svete ľudí bubny víťazstva počuť znieť,

nastala hodina Veľkého Narodenia,

brány Nočnej pevnosti

rútia sa v prach –

na korune zobúdzajúceho rána,

hlási uistenie nového života:

„Nebojte sa.“

Obrovské nebesá slávnostne znejú víťazstva aleluja,

pre príchod Veľkého Človeka.