modlitby

Modlitba Artušova

Ťažko sa hovorí. Duša chce toľko povedať. Vnímame všetci zhustenie energií na Zemi a niekedy vo vnútri sa poohliadneme za minulosťou, na kľudné časy…
Jedno je však isté, prajem si povzbudiť všetkých pred udalosťami dnešných chvíľ, pred udalosťami nasledujúcich dní.
Človek je úžasný aparát, za určitých okolností sú mu dané nebeské schopnosti. Jeho základnou úlohou je prevádzať na Zem vesmírne energie. Človek je rozdelený na dve polovice, vrchnou polovicou spojený s vesmírnymi informačnými poliami a spodnou s poliami planéty Zem.  Má možnosť si vybrať informácie tmy alebo svetla.
To znamená, že určitým mechanizmom, “kľúčom”, dokáže filtrovať informácie z informačných polí. Všeobjímajúca láska alebo priorita osobných záujmov.
Stredom, cez ktorý sa informácie, energie “prelievajú a filtrujú” je ľudské srdce. Srdce človeka je spojené s so Stredom vesmíru, so Slnkom Sĺnk. Srdce je senzitívnym organizmom planéty. Vníma každý jej záchvev, vnútorný pohyb, disharmóniu.
Srdce je pojivo so srdcom ľudstva a Vesmíru. Vlní sa ako rozbúrené more, bije a nesie v sebe bolesť a radosť, uchádza sa o pomoc všetkému živému s nekonečným súcitom a porozumením.
Človek je na rozhraní rozhodnutia. Buď ochraňovať srdce, niesť ho ako posvätnú nádobu alebo ho zničiť.
Dnes cítime tlak, úzkosť. Pred očami sa nám vlní život ako rozbúrené more, všade sa stretáme so snahou o uchránenie osobných záujmov, o ovládnutie miesta na život na úkor ostatných.
Sily, ktoré sa rozhodli vydať na inú cestu ako ku Svetlu, vedome menia podmienky na Zemi. V snahe odpútať pozornosť človeka od jeho pravej úlohy, odnímajú človeku spojenie s jeho domovom, zahmlievajú a nakoniec prevracajú Pravdu vo svoj prospech.
Srdce však vie rozoznať, čo je Pravda.
Na jeho strane stojí Svetlo, Vesmír Prapočiatku, lúč všeobjímajúcej lásky a dobra. My sme sa vydali cestou súcitu a pomoci. Učíme sa a rastieme každým dňom. A práve týmto pravidlom, našou základnou úlohou, vnášame do sfér planéty Zeme energie Otca a Matky, energie uzdravenia, pokoja a uvoľnenia, lásky a krásy.
Sme ľudia, ktorí vo svojej každodennej práci prenášajú láskavosť do informačných polí zeme. Našou silou je obetavosť, spolucítenie a silný pocit pomoci.
Veď, kto by nechcel zdieľať biele milujúce srdce?
Kto by nechcel byť súčasťou a pomocníkom vyššieho Sveta, sveta lásky súcitu a pomoci ?
Kto by sa nechcel stať citlivým aparátom planéty Zem ?
A tak isto, týmto pravidlom, prenášame do sústavy Zeme energie nezlučiteľné s osobnými záujmami a túžbou ovládnuť Zem. Vznešení bieli rytieri so zástavou svetla stojaci na bitevnom poli za Svetlo. A nad nami svet Otca a Matky, najbližšie k nám, s pomocnou rukou a neporaziteľnou silou. Láska nebojuje, láska iba víťazí.
Prajem všetkým pokoj pre bojom. Kedysi, pred bitvou za spravodlivosť, prehováral kráľ, šľachetný vládca. So zdvihnutým posvätným mečom odkazoval na veľkých predkov, prelínajúc tak moment chvíle s minulosťou a žiarivou budúcnosťou.
I my máme veľkých predkov. A ich sny, myšlienky, vízie a priania sú akumulované v ľudskom srdci. V srdci je kráľovstvo človeka a Zeme.
V nasledujúcich udalostiach ochraňujme všetko živé, ochraňujme vzájomné priateľstvo a spolupatričnosť.
Ochraňujme Zem, je našou matkou, a našou sestrou na púti Vesmírom.
Ochraňujme svoje zdravie, nezaťažujme telo zbytočnou námahou a zábavou, harmónia je cieľom, ktorý sa snažíme dosiahnuť. Naučme sa zhlboka dýchať, vidieť seba ako stred Vesmíru. Takto odoláme napätiu, umelému strachu v informačných poliach obklopujúcich zem.
Ochraňujme slabších, mladších a menej skúsených. Buďme majákom na ich ceste a ochranným valom pred rozbúrenými vodami.
Ochraňujme Svetlo v duši, nádej a vieru. Pretože toto je jediné, ktoré nám v určitej chvíli zostane.
Ochraňujme budúci svet. A ako žiarivú myšlienku ho vnášajme do priestoru, aby sa vysnívané stalo skutočnosťou.
Ochraňujme prácu pre Zem a Svetlo. Nech sa rozhoria v ľuďoch ďalšie a ďalšie sviece.
Ochraňujme samých seba.
Pokoj v duši všetkým.

modlitby

Modlitba Galahadova

Milovaný druh čistého srdca… vydrž, drž sa v tele, telo je posvätný nástroj, pripravuj ho na svadbu, mystickú svadbu, Muž a Žena, Jedna bytosť, nežný Kristus, Grál, Biele slovo. Drž sa v tele, prejdi jeho vlnami … smútok a radosť sú súčasťou cesty ku Kristovmu Grálu.

Telo je nádoba, ktorá Ho prijme … kto udrží vedomie v tele a zároveň ním hladí nebesá … kto vyčistí nádobu, urobí ju uvoľnenou, jemnou, citlivou a zároveň nič netúžiacou, kto pochopí bytie v strede protikladov chcenia a ne-chcenia, kto sa zjaví sám, osamelý pred hrôzou a krásou sveta, kto sa ocitne prázdny v tele, s horiacim srdcom, ako čistá čaša so znamením Ohňa … toho navštívi Grál ako najsvätejší Hosť. Ten nájde liek pre ubolenú Zem.

Hľadajúci … Nositeľ … milovaný … vedomý tela, srdca, zeme a neba … to je pre teba impulz. Zostaň v tele, vydrž jeho energie … sú súčasťou Grálu Zeme. A hľa uvoľnený … mierny … prijíma svätý Grál v budúcnosti … srdce a svetlo pre tvoje terajšie dni, brat môj, srdce a vedomie tela … veľké Svetlo pre budúcnosť…

modlitby

Modlitba Ardžunova

Vznešení Árijci, duchaplní jemnocitní Slovania, Guatama múdry, bratia, ľud biely už vykročil na svoju Cestu.

Urusvati, prekrásna sestra, počuješ? Posvätné Ja je s nami, ochráňme Univerzitu Slnka, na Zemi je Tvoj Duch a cez naše ruky prejde stavba do nového Sveta.

Urusvati, počuješ? Umenie je Tvojim dielom, Vzdelanie volá naše vnútro, našimi rukami prejde do nového Sveta.

Urusvati, biela sestra, krásne je ráno pri prvých lúčoch, pôvabný je západ slnka pri poslednom záblesku svetla.

Priatelia, vytvorme svoju najkrajšiu predstavu o novom Svete, každý svoju jedinečnú predstavu, a smelo ju realizujme v živote. Postavme Univerzitu Slnka. Postavme Katedry jedinečnosti, krásy mnohotvárnosti a jedného Celku.

Ja hovorím, že budem radšej vlastnými rukami stavať dom pre Milovanú, len nech som v spojení so s Ňou a Zemou, celým telom vedomý jej tela. Tak zostanem chránený a nesený v dlaniach Bohyne a Boha.

Urusvati, drahá sestra, sedíme pri Tebe a Ty nám spievaš opojnú melódiu nezvyčajnej krásy.

A v diaľke, neznámy národ trubačov silno zatrúbi hlbokú, tiahlu pieseň. Rozostavaný šík sa pohol nadol z Hôr do údolia Zeme. Vznešení bieli rytieri, kniežatá, vládcovia a králi. Kráľovné, vznešené princezné, bojovníčky Svetla so zástavami nadobudnutých storočí, skúseností a so znakmi Lásky, Poznania a Slobody. Všetci schádzajú do nás do údolí Zeme.

Urusvati, počuješ? Ochraňuj sväté dni, ochraňuj ľudské deti, ochraňuj ženy a mužov na ceste do Domova, ochraňuj osud Zeme.

Urusvati, Sestra, buď s nami.

Bratia, priatelia, ochraňujme bytie a budujme našu najkrajšiu myšlienku. Vyjdime opäť na chvíľu z Ticha a ozvime sa nádhernému životu. Boh s nami.