chalíl džibrán - preklady

Dom Šťastia

Moje ukonané srdce ma vyzvalo k rozlúčke a odišlo do domu Šťastia. Ako prišlo na ono sväté mesto, ktoré duša žehná a uctieva, začalo sa čudovať, pretože nenašlo to, čo si vždy predstavovalo, že tam nájde. Mesto bolo pusté moci, peňazí a dôležitosti. A moje srdce prehovorilo k Láske: „Ó Láska, kde nájdem Spokojnosť? Počulo som, že prišla sem, aby sa pridala k vám.“ A Láska odpovedala: „ Spokojnosť už odišla, aby sa modlila svoje evanjelium v meste, kde sú dôležité lakomosť a nenásytnosť; My ju nepotrebujeme.“ „Šťastie netúži po Spokojnosti, pretože tá je pozemskou nádejou a jej túžby sú objaté vo zväzku s vecami, zatiaľ čo Spokojnosť nie je ničím iným, len prívetivosťou. Večná duša nie je nikdy spokojná, vždy vyhľadáva nadšenie.“ Potom moje srdce vzhliadlo na Krásu a povedalo: „Ty vládneš umeniu všetkého poznania; objasni mi tajomstvo Ženy.“ A ona odvetila: „Ó ľudské srdce, žena je tvoj vlastný odraz, čokoľvek si ty, ona je; kdekoľvek žiješ ty, ona žije; je ako náboženstvo, keď nie je vyložené neznalým; ako mesiac, keď nie je zahalený oblakmi a ako vánok, ak nie je zmiešaný nečistotou.“ A moje srdce podišlo k Poznaniu, dcére Lásky a Krásy a povedalo: „Udeľ mi múdrosť, aby som sa s ňou mohlo podeliť s ľuďmi.“ A ona odpovedala: „Hovor nie múdrosť, ale skôr šťastie, pretože skutočné šťastie neprichádza z vonku, ale začína vo svätosti života. Podeľ sa s ľuďmi so sebou samým.“

A House of Happiness – Chalil Gibran

artwork004

básne

Cesta do zeme

Do teba,

Prekročím všetky bralá,

ako priateľ mäkkých machov,

horúčosti, čo vanie z tvojho stredu,

Krásy nehy,

bielosti vyšívaných šiat,

vysnívaných rokov,

zakvitnutých stromov,

prekrásneho letu,

ducha a tela,

neobyčajného srdca,

spádu myšlienok

až ku kľudu,

vernosti a pravde,

so samým sebou,

 

za tebou,

zmením sa na nepoznanie.