chalíl džibrán - preklady

Pieseň šťastia

Človek je môj milý

a ja som jeho milovaná.

Túžim po ňom a on je mnou vzplanutý.

 

Ale beda, mám spoločníčku v jeho láske,

ktorá  mňa robí nešťastnou a jeho trápi;

druhú ženu, s menom Hmota,

ktorá nás nasleduje, kamkoľvek ideme,

strážkyňu, čo nás drží oddelene.

 

Hľadám svojho milého v krajine,

medzi stromami a pri jazerách,

ale nenachádzam ho.

Hmota ho okúzlila a odviedla ďaleko do mesta,

do spoločností, do skazy a utrpenia.

 

Hľadám ho v sálach poznania

a v chrámoch múdrosti,

ale nemôžem ho nájsť.

Hmota, ona, čo je oblečená v prach,

ho zaviedla do pevnosti sebectva,

kde má príbytok nerozvážnosť.

 

Hľadám ho na miestach uspokojenia,

ale nenachádzam ho,

pretože moja nepriateľka ho prikovala

v jaskyniach nenásytnosti a žiadosti.

 

Volám ho za úsvitu,

kedy je východ naplnený radosťou,

ale on ma nepočuje,

pretože jeho uši sú ťažkopádne

a meravé lakomosťou.

 

Nežne sa ho dotýkam večer,

keď sa tma stáva tichom a kvety spia,

avšak on o mňa nedbá,

pretože myslí iba na veci nasledujúceho dňa.

 

Môj milý ma ľúbi a usiluje o mňa

vo svojich vlastných prácach,

ale nájde ma iba v dielach Boha.

 

Snaží sa o zväzok so mnou v palácoch slávy,

ktoré stavia ponad hlavy biednych,

či v zlate a striebre.

Ja sa mu však zjavím len v jednoduchom dome,

postavenom bohmi na brehoch potoka citov.

 

Pokúša sa ma bozkať pred tyranmi a vrahmi,

ale ja mu dovolím ochutnať moje ústa,

iba ak v samote, medzi prostými kvetmi.

 

Urobil by lož prostredníkom medzi nami,

ale ja netúžim po sprostredkovateľovi,

okrem nepoškvrneného skutku, nesebeckého činu.

 

Môj milý sa naučil plakať a nariekať

od mojej nepriateľky Hmoty;

avšak ja ho naučím preliať slzy prosby

s oka jeho duše

a povzdychnúť túžbou, ak hľadá uspokojenie.

 

Môj milý je môj

a ja som jeho.

artwork003