články a úvahy

Príbeh o Fénixovi

Náš príbeh je príbehom o vtákovi Fénixovi. Ohniví ľudia, spálení radosťou k životu, opäť a opäť povstávajú so zvyškov popola vlastnej práce. Až kým svoju prácu nedokončia.

To je Evolúcia, Cesta a Alchýmia. Oheň lásky pretaví sto krát, tisíc krát monádu človeka, až sa zrodí prekrásny diamant číreho láskavého Vedomia Vesmíru. Pokoj, Oheň a Vedomie prišli tak dokončiť svoju prácu na Zemi.  

Láska sa nevyvyšuje, zostáva tichá v ústraní, hoci telo mnohokrát vystúpi pred ostatnými, odovzdať nadobudnuté skúsenosti.

Obeta je podstata činov evolúcie. Všetci ľudia zapojení do evolúcie každodenne darujú svoj najlepší dar pre ľudstvo a pre Novú Éru. Obetavosťou rastie nový Svet. Obetavosťou rastie nové vedomie Zeme.

My Vieme o svojom pôvode, ale čo je to v porovnaní s láskou ku ľudstvu a životu samotnému? Takto každý z nás vzal na seba ľudské telo aby realizoval vo fyzickom svete svoj tvorivý sen o slobodnom a vznešenom Svete. Každý sa stal človekom. Synovia s Dcéry Otca priniesli seba a svoju prácu ako dar tejto Zemi.

Srdce priatelia, srdce do života, prekrásny lúč Zeme nech osvieti každý náš deň. A Srdce Vesmíru, spolu so žiarivým lúčom Vyšších svetov, bude s Nami na ceste ku povzneseniu a uzdraveniu sveta.

Srdce darujme ľudskému životu, biele vedomie prinesme pre Zem a jasné Slnko otvorme celému Vesmíru.

básne

Volanie krásy

Srdce, prekrásne srdce,

už sme raz o tebe písali,

znovu ťa voláme do sveta,

my, čo sme prišli ku chvíli úsvitu.

 

Oheň biely, Oheň prekrásny,

osvieť ľudskú cestu nahor.

A biely deň nech sa stane súčasťou života,

Zem si vydýchne, upokoja sa vyrušené prúdy.

 

Krásni jazdci nezanechajú Zem,

neobyčajní jazdci,

srdce, biele srdce,

otvoria kvet neobyčajný.

články a úvahy

Svätcovo proroctvo

Na úpätí Svätých hôr, je zhromaždené veľké vojsko, biele ako sneh, zbroj rytierov je zdobená jasným slnkom a ich odhodlanie a oddanosť je vyňatá z Mysle čistej ako krištáľové jazero, naplnenej túžbou po slávnych skutkoch hrdinstva a evolúcie.

Neublíži im žiadne zlo, pretože Biele Bratstvo im dalo svoje Slovo a priazeň Lásky im dodala prekrásne krídla.

Zišli Bieli Bratia z hôr, ochraňovať ubolenú StredoZem. Úpätie hôr sa transformuje na slávne bojisko v údolí. A na vejúcich zástavách sú jemnou rukou vyšité posvätné slová: „Nová Zem.“

A tichý človek, biely ako neha Nebies, vôjde do života Zeme. O malú chvíľu, beštia mu kňučí pri nohách a šialení vládcovia sa vrhajú do priepastí, pretože neznesú pohľad na jeho jasnú pokojnú tvár.

Prosím, vedzte toto, víťazstvo polnočného kráľa je biednou ilúziou, hoci aj Mára napäl všetky svoje sily. Sväté vojsko jedným hlasom volá: „My sme Tu.“ A toto samotné slovo tvorí zázrak, hneď sa usmievajú ľudia v mestách, lebo cítia, že sa blíži nový čas.

Vo svätej chvíli sa už krížia meče. A Beštia vetrí vo vzduchu svoj blízky koniec.

Všetky evolučné roviny sa spájajú do jedného celku. Prírodné svety, bytosti živlov, bytosti jemných svetov sa družia na záverečný zápas. Evolúcia je predo dvermi, nič nemôže zastaviť jej cestu. Čo bolo predurčené, sa splní.   

A človek je tu, šťastný, že tu môže byť, držať s rukou sväté Ja, strážiť a ochraňovať posvätný kraj Zeme. Chrám človeka je nanovo stavaný, Biela Zem zvíťazí !

články a úvahy

Premena je súbor okamihov

Premena je súbor okamihov, kedy jeden po druhom, hlboko vo vedomí každého človeka, sa rozvinie kvet, puk ruže. Odtiaľ mnoho symbolov veľkého súznenia a milosrdenstva svetov Otca, Počiatku, Zdroja, odtiaľ mnoho proroctiev, vízií … Každý dostane šancu, každý sa rozhodne.

Puk ruže je najprv malý, nebadateľný, potom sa roztvorí niekoľko lupeňov, napokon sa rozvinie celá ruža vo svojom fraktálnom pravidle. Rast ruže je iniciovaný a podporovaný jemnými vesmírnymi energiami, spolu s pravotočivým slnečným vetrom. Je to analógia ku zmene DNA, odtiaľ sa zmenia najmenšie substancie hmoty, ako ju poznáme v našom trojrozmernom svete, postupujúc po celej stupnici buniek, molekúl, sústav orgánov, krvi, celého fyzického tela.

Zmena sa však týka schopnosti fyzického tela reagovať oveľa citlivejšie na energetické podnety z Vesmíru. Telo sa stane Otvorenou Bránou.

Podľa princípu harmónie, rozvinutá vnútorná ruža sa dotkne vedomia každej bytosti. Sústava telo – vedomie sa navzájom ovplyvňuje, kedy nastáva energetické vyrovnanie možných rozdielov.

Vedomie, ktoré dokáže prijať, na základe súhlasnej frekvencie, vesmírne energetické prúdy (slnečný vietor) zjednotí dva zdanlivo protikladné princípy hmoty a ducha.

Znie to jednoducho, ale aby vedomie bolo schopné prijať vesmírne žiarenie slnka, je predpoklad, že bude súznieť s morálno-etickými pravidlami (kódmi) tejto energie. To predpokladá vysoký stupeň čistoty vedomia.

Preto je daný veľký dôraz na na prácu na vlastných nedostatkoch, spolu s uvedomením neoddeliteľnosti človeka od všetkého živého, jeho zodpovednosť za akúkoľvek myšlienku a následný čin.

Hovorí sa, že osud Zeme je urýchľovaný, aby jednotlivé monády (ľudia) tak isto svojou karmou dospeli k jej možnému ukončeniu.

Udalosti sa pre ľudí zrýchľujú, je toho mnoho, čo treba stihnúť, naučiť sa a karmicky pripraviť na zmenu porozumenia spolupráce hmoty a ducha.

Ruža má svoje miesto v ľudskom srdci. Jej samotná krása je stelesnená do pôvabného tvaru a nadpozemskej vône. Hmota a nadpozemský svet sú v tomto súkvetí spojené. Na úrovni súladu v vnútornou ružou, súladu hmoty a ducha, neexistuje smrť.

V hierarchickom usporiadaní je prvotné vedomie, ktoré následne spolupracuje s hmotou. Fyzické telo je možné odložiť ale vedomiu nemožno násilne ukončiť existenciu.

Preto by mal človek začať chápať bytie ako vesmírne procesy, prejavy vedomia, ktoré rezonujú vo všetkých hierarchických stupňoch súcna, teda aj v trojrozmernej hmote. Hmotu nemožno oddeliť od vesmírneho plánu.

Preto hľadať záchranu len v hmote a v hmotnej sústave je neporozumenie úlohy človeka v tomto čase.

Človek môže zjednotiť hmotu a vesmírneho ducha. Len vtedy nastane čas Dobra, Krásy života, čas Slnečných detí, Bratstva a Spolupatričnosti.

Hľadajme Ružu v každom z nás …